Apie mus |Kontaktai |Informacija veislynams mail Svetainės medis Titulinis
Įdomybės
Parodų įvertinimai ir titulai

Ką reiškia įvairūs parodų įvertinimo terminai kaip BOB ..CAC ir visi kiti kokių reiktų siekti įvertinimų. Kurie yra svarbiausi ir kurie yra šalutiniai norint " siekti karjeros" ?

Apie šunų parodas ir titulus

Lietuvoje parodas rengia LKD (Lietuvos kinologų draugija) ir jos padaliniai.

Lietuvoje rengiamos sekančių rangų parodos:

•tarptautinės „Baltijos čempionai“;
•tarptautinės „Lietuvos čempionai“;
•tarptautinės;
•regioninės;
•veislės klubų.
Dalyvavimas parodose
Šuniukai parodose gali dalyvauti nuo 6 mėnesių amžiaus (veislės klubų parodose gali dalyvauti nuo 3 mėnesių amžiaus).
Į parodas galima registruoti tik grynaveislius šunis turinčius FCI (Federation Cynologique Internationale) pripažįstamą kilmės liudijimą ,arba galiojantį gimimo liudijimą (mažylių klasėje).

Visi dalyvaujantys parodose šunys turi būti paskiepyti ir sveiki. Todėl su savimi reikia turėti šuns dokumentą, kur matytųsi padaryti skiepai. Į parodas yra įleidžiami tik sveiki šunys. Parodose visuomet yra budintis veterinaras.

Už dalyvavimą parodoje yra renkamas nustatyto dydžio mokestis. Kuo anksčiau registruojamasi į parodą, tuo mokestis mažesnis.

Registracija į parodas vyksta iki nustatytos datos. Po jos registracija jau negalima.

Užregistruotas šuo įtraukiamas į parodos katalogą, kurį galima įsigyti parodos metu. Katalogai išleidžiami visose parodose.

Parodoje
Šunų išstatymas vyksta ringuose. Jie organizatorių sudaromi pagal FCI veislių grupes. Savo šuns ringo numerį ir dalyvavimo laiką galima sužinoti parodos kataloge, arba iš anksto atitinkamame LKD padalinyje, kur buvo registruotasi į parodą.

Ringe teisėjauja organizatorių pakviestas teisėjas, kuris turi savo asistentą ir sekretorių. Prie ringo visuomet yra informacinė lenta, kurioje nurodytas ringo numeris, teisėjo pavardė, dalyvių registracijos numeriai ir įvertinimai.

Parodos metu gali būti demonstruojamos šunų veislės, dresuotė, pristatomi nugalėtojai. Parodos eigą komentuoja komentatorius. Taip pat galima veislinių šuniukų prekyba, kurie turi FCI nustatytus kilmės dokumentus ir yra skiepyti.

Ringe vesti šunį gali tik vienas asmuo. Teisėjui leidus, kitas asmuo gali padėti. Įeiti į ringą ir išeiti galima tik teisėjui leidus.

Suskirstymas pagal klases
Parodoje šunys yra vertinami sekančiose klasėse:

•šuniukų – nuo 3 iki 6 mėnesių amžiaus;
•mažylių – nuo 6 iki 9 mėnesių amžiaus;
•jaunimo – nuo 9 iki 18 mėnesių amžiaus;
•pereinama – nuo 15 iki 24 mėnesių amžiaus;
•atvira – nuo 15 mėnesių amžiaus;
•darbinė – nuo 15 mėnesių amžiaus (iki registracijos pabaigos reikia pateikti FCI pripažįstamo diplomo kopiją);
•čempionų – nuo 15 mėnesių amžiaus (iki registracijos pabaigos reikia pateikti FCI pripažįstamo nacionalinio, ar tarptautinio čempiono sertifikato kopiją, gali būti ir šalies, ne FCI narės);
•veteranų – nuo 8 metų.
Vertinimas
Šunys parodose vertinami vadovaujantis FCI standartais. Ringuose jie suskirstomi pagal lytį ir klases. Pirmi – šunys, po jų – kalės.

Parodų metu galimi sekantys įvertinimai:

„puikiai“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris beveik idealiai atitinka veislės standartą, yra puikios kondicijos, puikiai juda, yra gero temperamento. Į mažus trūkumus galima nekreipti dėmesio, bet turi būti aiškiai išreikšta priklausomybė lyčiai;

„labai gerai“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris turi visas būdingas savo veislei ypatybes, proporcingas, yra geros kondicijos; maži trūkumai gali būti ignoruojami;

„gerai“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris atitinka pagrindinius veislės standarto reikalavimus, yra valdomas, tačiau turi ydų ar didesnių trūkumų;

„patenkinamai“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris atitinka pagrindinius veislės standarto reikalavimus, yra valdomas, tačiau turi daug ydų ar didelių trūkumų;

„diskvalifikacija“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris neatitinka veislės standarto arba yra agresyvus, bailus, turi sėklidžių, dantų, žandikaulių anomalijas, nestandartinės spalvos ar struktūros kailį, ryškų polinkį į albinizmį; taip pat tiems, kurie turi mažai būdingų tai veislei savybių, kitų eliminuojančių trūkumų, lyginant su standartu, yra blogos sveikatos;

„negali būti įvertintas“ – paliekami šunys (kalės), nesant galimybės jų apžiūrėti: nejuda, nuolat šokinėja, negalima apžiūrėti dantų arba įtarus chirurgines operacijas, padarytas norint pašalinti trūkumus, pvz.: pakeisti akies voką, ausis, lūpas, uodegą ar kondiciją.

Kiekvienoje klasėje skiriamos penkios vietos (tarptautinėse parodose – keturios vietos). Jos skiriamos aukščiausius įvertinimus gavusiems šunims, ne mažesnius kaip „labai gerai“.

Teisėjo įvertinimai neginčijami. Ginčytis su teisėju taisyklės draudžia.

Šuo yra aprašomas vertinimo lape. Teisėjaujant Lietuvos teisėjui jis pildomas lietuvių kalba. Teisėjaujant teisėjui iš užsienio pildomas viena iš oficialių FCI kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų). Ne tarptautinėse parodose galima pildyti ir rusų kalba.

Vertinimo lapo, diplomo ir titulo sertifikato vienas egzempliorius duodamas šuns šeimininkui. Tai yra juridiniai dokumentai (pasirašyti teisėjo ir atsakingo ringo asistento).

Titulai
Šuniukų klasė: įvertinimai ir titulai nesuteikiami, skiriamos 5 vietos.

Mažylių klasė: aukščiausias galimas įvertinimas – „labai gerai“. Titulai nesuteikiami.

Jaunimo klasė: aukščiausias įvertinimas – „puikiai“. Gali būti suteikiami sekantys titulai:

•„Jaunimo nugalėtojas“ (JN) – regioninėse, tarptautinėse parodose, išskyrus „Lietuvos čempionatą“;
•„Lietuvos jaunimo nugalėtojas“ (LT JN) – tarptautinėje parodoje „Lietuvos čempionate“;
•„Lietuvos jaunimo čempionas“ (LT JCH) – suteikiamas šunims, turintiems ne mažiau trijų titulų JN, LT JN, Kl.JN, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų. LT JCH titulas suteikiamas Lietuvoje gyvenantiems ir registruotiems Lietuvos šunų veislės knygoje šunims bei užsienyje gyvenantiems ir registruotiems šunims. Rašomas prašymas suteikti LT JCH titulą. Išduodamas LT JCH pažymėjimas.
Pereinama, atvira, darbinė ir čempionų klasė: aukščiausias įvertinimas – puikiai. Gali būti suteikiami sekantys titulai:

•„Kandidatas į Lietuvos grožio čempionus“ (LT CAC) – visose parodose;
•„Kandidatas į tarptautinius grožio čempionus“ (CACIB) – dėl šio titulo varžosi šunys (kalės), iškovoję LT CAC titulus – tarptautinėse parodose;
•„Rezervinis kandidatas į tarptautinius grožio čempionus“ (R.CACIB) – dėl šio titulo varžosi šunys (kalės), iškovoję LT CAC titulus (išskyrus iškovojusį CACIB titulą) ir II vietą užėmęs šuo (kalė) iš tos klasės, kurioje buvo suteiktas CACIB titulas – tarptautinėse parodose;
•„Parodos nugalėtojas“ (N) – dėl šio titulo varžosi kiekvienoje veislėje LT CAC titulus iškovoję šunys (kalės) – regioninėse parodose;
•„Lietuvos nugalėtojas“ (LT N) – sąlygos tokios pat, kaip ir suteikiant N titulą – tarptautinėje parodoje „Lietuvos čempionate“;
•„Klubo nugalėtojas“ (Kl.N) – sąlygos tokios pat, kaip ir suteikiant N titulą – veislės klubo parodoje;
•„Baltijos nugalėtojas“ (BALT N) – sąlygos tokios pat, kaip ir suteikiant N titulą – tarptautinėje parodoje „Baltijos čempionate“;
•„Veislės nugalėtojas“ (BOB) – dėl šio titulo varžosi kiekvienos veislės šuo ir kalė, iškovoję JN ir N titulus. Veislės nugalėtojas siunčiamas į grupės BEST’ą – visose parodose;
•„Lietuvos čempionas“ (LT CH) – suteikiamas šunims:
◦turintiems ne mažiau trijų LT CAC titulų (vienas jų turi būti gautas tarptautinėje arba veislės klubo parodoje), suteiktų dviejų skirtingų teisėjų;
◦turintiems ne mažiau penkių LT CAC titulų, suteiktų trijų skirtingų teisėjų.
Tarp pirmo ir paskutinio LT CAC turi praeiti ne mažiau vienerių metų. Titului gauti šuns kilmės dokumentuose turi būti mažiausiai dvi generacijos.
•„Baltijos čempionas“ (BALT CH) – suteikiamas patvirtinus LT CH, LV CH, EST CH titulus. LKD nariams BALT CH titulą tvirtina LKD. Užsienio šalių šunims šį titulą tvirtina kinologinė organizacija, kurioje vėliausiai suteiktas tos šalies čempiono titulas;
•„Tarptautinis grožio čempionas“ (Int.CH) suteikiamas šunims:
◦kurie pagal FCI reikalavimus neprivalo turėti darbinio diplomo, surinkusiems keturis CACIB titulus trijose skirtingose šalyse, vienas iš jų turi būti gautas šuns savininko gyvenamoje šalyje arba veislės kilmės šalyje, suteiktus mažiausiai trijų skirtingų teisėjų;
◦kurie pagal FCI reikalavimus privalo turėti darbinį diplomą, surinkusiems mažiausiai du CACIB titulus dviejose skirtingose šalyse, suteiktus skirtingų teisėjų, ir turėti FCI pripažįstamą darbinį dilomą. Darbinio diplomo išdavimo data nesvarbi.
Tarp pirmo ir paskutinio CACIB titulo suteikimo datos turi praeiti mažiausiai 366 dienos. Int.CH titulas gali būti suteiktas tik šunims, kurių kilmės dokumentuose yra mažiausiai trys generacijos.
Veteranų klasė: titulai nesuteikiami. Gražiausias šuo arba kalė siunčiamas į veteranų BEST’ą.

Jaunimo klasės šuniui (kalei), įvertintam „puikiai“ ir užėmusiam I-ą vietą, gali būti suteiktas atitinkantis parodos rangui JN titulas ir titulas BOB. Jaunimo BEST’as privalomas. Į jaunimo BEST’ą siunčiamas gražiausias jaunimo klasės atstovas, iškovojęs JN titulą. Jaunimo klasės šuo (kalė), iškovojęs BOB tiulą, siunčiamas ir į grupės BEST’ą.

Pereinamos, atviros, darbinės ir čempionų klasių šunims (kalėms), įvertintiems „puikiai“ ir užėmusiems savo klasėje I-ą vietą, gali būti suteikti LT CAC, CACIB, N (atitinkamai parodos rangui) ir BOB titulai. Šuo (kalė), iškovojęs BOB titulą, siunčiamas į grupės BEST’ą.

Parodoje dalyvaujančio šuns savininko teisės ir pareigos
•Turi tesę gauti šuns eksterjero aprašymą ir įvertinimą;
•Privalo laikytis parodos taisyklių;
•Privalo pasiruošti parodai, estetiškai atrodyti ir kultūringai elgtis;
•Neturi teisės ginčytis su teisėju dėl šunų įvertinimo ar apdovanojimo;
•Atsako už savo šuns elgesį;
•Turi užtrukti parodoje tiek, kiek numato parodos rengėjai ir teisėjas.
Paruošta pagal „LKD Parodų rengimo taisykles“.

Kas yra HD ( klubo sąnarių ) displazija

Šunų klubo sąnarių displazija ( toliau displazija ) – tai kompleksas susirgimų, kurių pasekoje klubo sąnaryje atsiranda juos formuojančių kaulų ir sąnarių paviršių anatominis defektas. Dėl to gali kilti potencialus pavojus užpakalinių galūnių judėjimo funkcijai. Tai yra paveldimas poligeninis susirgimas, kurio išsivystimą įtakoja daugelis faktorių, pagrindiniai-greitas augimas ir gyvūno viršsvoris ( dažniausia dėl peršėrimo) augimo periode. Kliniškai displazija dažniausia pasireiškia 4-10 mėn. šuniukams arba pagyvenusiems šunims. Dažniausia displazija yra stambių veislių šunų problema.

img   Plačiau
Dėl veislinių šunų auginimo pagal verslo liudijimą

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2008.12.30 redakcija) 2 straipsnio 7 dalis apibrėžia individualią veiklą, kaip savarankišką veiklą, kuria siekiama gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, įskaitant ir veiklą pagal verslo liudijimą.

Pagal šio įstatymo 6 straipsnio 3 dalį už per mokestinį laikotarpį gautas pajamas, nuo kurių mokestis sumokamas įsigyjant verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis. Ši dalis taip pat nustato kokioms asmenų grupėms gali būti taikomi sumažinti fiksuoto dydžio pajamų mokesčio tarifai (pavyzdžiui, asmenims, kurie gauna su darbo santykiais susijusių pajamų).

img   Plačiau
Erkės ir šunys

Atėjo pavasaris, atšilo orai ir laukan pradėjo lįsti visokie baisūnai. Vieni baisesnių padarų, gąsdinančių ne tik paprastus žmones, bet ir šunų augintojus, yra erkės.

Kur galima sutikti erkių?

Nors erkės paplitusios iš esmės visur – įsisegti gali kad ir kokioje Laisvės alėjoje, labiausiai jos mėgsta drėgnas apytamses vietas, tarkim, lapuočių miškus. Daug jų aukų tyko miško takelių pakraščiuose, krūmynuose, jaunuolynuose, aukštoje žolėje. Kraujasiurbių erkių dažnai pasitaiko ir miesto kiemuose, žolėje ar krūmokšniuose.

img   Plačiau
Šunų ligos

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIŲ LIGŲ ABĖCĖLINIS SĄRAŠAS
Alergija: Žiedadulkės, trąšos, cheminiai pesticidai, skirtingi kambariniai ir lauke augantys augalai, centrinis šildymas, dieta ir dulkės nuo kilimų gali sukelti šuniui alergine reakciją, kuri svyruoja nuo akių ašarojimo iki odos sutrikimų.

Artritas (Sąnario uždegimas): Skausmingas sąnarių uždegimas, dažniausiai pasitaikantis pas senesnius šunis.

Vėžys: Piktybinių naujų ląstelių augimas, kuris gali išsiplėsti po visą kūną, jeigu nebuvo laiku gydomas. Operavimas gali būti sėkmingas, jeigu buvo nustatyta ankstyva diagnozė.

img   Plačiau
 
 
 

Links

http://rottweiler-lv.awardspace.info

Interneto svetainių kūrimas
Interneto svetainių kūrimas
         Svetainiu tinklapiu kurimas www.proweb.lt web dizainas